Ons kantoor hanteert drie soorten betaalmethodes; voor betalend: vast uurtarief of vaste prijsafspraak  (‘fixed price’) en  financiering via de overheid (gefinancierde rechtsbijstand oftewel: een toevoeging/ pro deo).

Steeds meer zien wij in dat er behoefte is aan duidelijkheid en zekerheid wat betreft de kosten. Men wil immers weten wat de behandeling van zijn zaak zal kosten. In dat geval zijn wij bereid om in overleg met u en afhankelijk van de soort zaak een vaste prijs overeen te komen. Voor vragen hierover kunt u contact met ons opnemen.

Ook kan het zijn dat u zelf een rechtsbijstandverzekring heeft afgesloten. Informeer daarvoor altijd eerst uw eigen rechtsbijstandverzekering om te vragen wat onder de dekking van uw polis valt.

Voor het maken van een afspraak kunt u ons bellen binnen kantoortijden (9.00-17.00 uur). Een eerste kennismakingsgesprek van max. 30 minuten is gratis.

Gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging)

De overheid heeft bepaald dat mensen met geen of onvoldoende inkomen/vermogen ook de mogelijkheid dienen te krijgen tot rechtsbijstand door een advocaat. In plaats van het uurtarief dient er dan een eenmalige eigen bijdrage te worden betaald aan ons. De rest financiert de overheid.

De Wet op de rechtsbijstand bepaalt dat de Raad in 2019 dient uit te gaan van de fiscale gegevens uit 2017 (het peiljaar). De inkomensnormen waaraan deze fiscale gegevens moeten worden getoetst, worden elk jaar geïndexeerd.

Vanaf 1 januari 2019 gelden nieuwe inkomens- en vermogensnormen en voor de gesubsidieerde rechtsbijstand en mediation. Deze normen gelden voor toevoegingsaanvragen die zijn ingediend vanaf 1 januari 2019.

De Wet op de rechtsbijstand bepaalt dat de Raad in 2019 dient uit te gaan van de fiscale gegevens uit 2017 (het peiljaar). De eigen bijdragen worden vanaf dit jaar weer geïndexeerd.

Reguliere toevoeging

Inkomensnormen en eigen bijdragen reguliere toevoeging:

Alleenstaand Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin
Fiscaal jaarinkomen Eigen bijdrage Fiscaal jaarinkomen
t/m € 19.400 € 199 t/m € 26.900
€ 19.401 – € 20.100 € 365 € 26.901 – € 27.900
€ 20.101 – € 21.100 € 522 € 27.901 – € 29.200
€ 21.101 – € 23.000 € 679 € 29.201 – € 32.600
€ 23.001 – € 27.300 € 835 € 32.601 – € 38.600
Boven de € 27.300 Aanvrager komt niet

in aanmerking voor een toevoeging

Boven de € 38.600

Personen- en familierecht

Alleenstaand Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin
Fiscaal jaarinkomen Eigen bijdrage Fiscaal jaarinkomen
t/m € 19.400 € 345 t/m € 26.900
€ 19.401 – € 20.100 € 418 € 26.901 – € 27.900
€ 20.101 – € 21.100 € 574 € 27.901 – € 29.200
€ 21.101 – € 23.000 € 731 € 29.201 – € 32.600
€ 23.001 – € 27.300 € 862 € 32.601 – € 38.600
Boven de € 27.300 Aanvrager komt niet

in aanmerking voor een toevoeging

Boven de € 38.600

Korting op de eigen bijdrage

Wanneer het Juridisch Loket een diagnosedocument heeft opgesteld en de Raad een toevoeging verleent, krijgt u een korting van € 54,- op deze eigen bijdrage.

Mediation

Inkomensnormen en eigen bijdragen mediation
tot vier uur:

Alleenstaand Gehuwd, samenwonend of éénouder-gezin
Fiscaal jaarinkomen in peiljaar 2017 t/m € 19.400 € 19.401 t/m

€ 27.300

Boven de

€ 27.300

t/m € 26.900 € 26.901 t/m

€ 38.600

Boven de

€ 38.600

Eigen bijdrage bij mediation tot vier uur € 54 € 54 Aanvrager komt niet

in aanmerking voor een toevoeging

€ 54 € 54 Aanvrager komt niet

in aanmerking voor een toevoeging

Inkomensnormen en eigen bijdrage bij mediation van vier uur of meer:

Alleenstaand Gehuwd, samenwonend of éénouder-gezin
Fiscaal jaarinkomen in peiljaar 2017 t/m € 19.400 € 19.401 t/m

€ 27.300

Boven de

€ 27.300

t/m € 26.900 € 26.901 t/m

€ 38.600

Boven de

€ 38.600

Eigen bijdrage bij mediation vier uur of meer € 54 € 107* Aanvrager komt niet

in aanmerking voor een toevoeging

€ 54 € 107* Aanvrager komt niet

in aanmerking voor een toevoeging

* wanneer u eerder al € 54 aan eigen bijdrage heeft betaald aan de mediator, bent u in dit geval dus nog € 53 verschuldigd.

Lichte Advies Toevoeging (LAT)

Voor de lichte adviestoevoeging gelden afwijkende inkomensnormen en eigen bijdragen. De toepasselijke normen per 1 januari 2019 zijn:

Alleenstaand Gehuwd, samenwonend of éénoudergezin met minderjarig(e) kind(eren)
Fiscaal jaarinkomen Eigen bijdrage Fiscaal jaarinkomen
t/m € 20.100 € 78 t/m € 27.900
€ 20.101 – € 27.300 € 131 € 27.901 – € 38.600
Boven de € 27.300 Aanvrager komt niet

in aanmerking voor een toevoeging

Boven de € 38.600

LAT personen- en familierecht

Alleenstaand Gehuwd, samenwonend of éénoudergezin met minderjarig(e) kind(eren)
Fiscaal jaarinkomen Eigen bijdrage Eigen bijdrage
t/m € 20.100 € 110 t/m € 27.900
€ 20.101 – € 27.300 € 144 € 27.901 – € 38.600
Boven de € 27.300 Aanvrager komt niet

in aanmerking voor een toevoeging

Boven de € 38.600

Vermogensnormen

– Rechtsbijstand en mediation
Er bestaat geen recht op gesubsidieerde rechtsbijstand en gesubsidieerde mediation als het vermogen in box 3 in 2017 (het peiljaar) hoger is dan het van toepassing zijnde heffingvrij vermogen.

Vrijgesteld per persoon
2017 (het peiljaar) € 25.000

Ouderentoeslag is vanaf 2016 vervallen.

– Heffingsvrij vermogen i.v.m. resultaatsbeoordeling
In 2019 geldt:

Vrijgesteld per persoon Vrijgesteld voor resultaatsbeoordeling
2019 € 30.360 (onder voorbehoud) € 15.180 (helft van heffingsvrij vermogen)

Ouderentoeslag is vanaf 2016 vervallen.